Litobratřice

Logo sdružení LITOBRATŘICE-NET

LITOBRATŘICE-NET


Podmínky připojení


Všeobecné podmínky pro připojení do bezdrátové sítě LITOBRATŘICE-NET1. LITOBRATŘICE-NET (dále jen L-NET) je tvořena skupinou lidí, kteří se snaží zpřístupnit vysokorychlostní internet všem zájemcům v Litobratřicích.

2. L-NET není soukromým subjektem a tuto činnost neprovozuje za účelem zisku. Veškeré získané prostředky investuje zpět do modernizace sítě a pokrývá náklady s provozem sítě.

3. L-NET se snaží připojit každého zájemce, kdo projeví zájem o tuto službu.

4. Každý uživatel, který využívá tuto síť se zavazuje, že nebude úmyslně poškozovat síť (software nebo hardware). Pokud tomu tak opakovaně bude, může L-NET podniknout kroky k omezení klienta, popřípadě ho odpojit od sítě.

5. L-NET nezodpovídá za programové vybavení, který klienti používají na svých zařízeních (PC, notebook, tablet, mobil).

6. Měření signálu, instalace klientkého zařízení a první nakonfigurování provádí L-NET zdarma. Pozdější změny (např. v důsledku nového operačního systému) provádí L-NET za poplatek dle Ceníku.

7. Při nárůstu klientů v síti se L-NET zavazuje navyšovat konektivitu do internetu o adekvátní výši.

8. Veškeré změny týkající se chodu sítě oznamuje L-NET okamžitě klientům sítě.

9. L-NET se zavazuje řešit veškeré problémy s chodem sítě okamžitě.

10. V případě krátkodobého výpadku sítě L-NET účtuje měsíční poplatek za internet v plné výši.

11. Po domluvě je možné zapůjčit klientské zařízení pro připojení do sítě na vyzkoušení.

12. Z důvodu bezpečnosti nešíří L-NET žádné informace o klientských zařízeních.

13. Klient si buď sám opatří HW pro připojení nebo mu L-NET zajisti HW, který je již odzkoušený v síti L-NET.

14. Zařízení pro připojení si hradí klient sám. Cena HW se vztahuje na použitém HW (umístění klienta, potřebném výkonu, atd.).

15. Cena měsíčního poplatku (paušálu) za internet se vztahuje na jednoho člena sdružení, který může mít v rámci jedné domácnosti připojeno k internetu více zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil atd.).

16. L-NET ocení každou iniciativu ve prospěch sítě. Jsme otevřeni všemu a každému.

17. V denních hodinách od 8:00 do 20:00 hod. mohou být omezeny na bezdrátové síti L-NET různé stahovací programy a nestandardní služby. V noci fungujeme bez omezení.Řízení provozu bezdrátové sítě LITOBRATŘICE-NET1. Větší část linky jsme vyhradili pro "normální" komunikaci – www stránky, pošta, ICQ, FTP, atd.

2. Zbylou konektivitu jsme nastavili pro vše ostatní – P2P systémy, on-line hry, atd.

3. Pokud někdo bude mít problém s rychlostí se svou např. on-line hrou (World of Tanks) nebo jinou specifickou aplikací, nechť nás kontaktuje a vymyslíme vhodné řešení a individuální nastavení.Správa bezdrátové sítě LITOBRATŘICE-NETV případě jakýchkoli dotazů, problémů se sítí a nastavením prosím kontaktujte správce sítě (viz Kontakt).

Tel. linka na hlášení poruch: 723 638 634


Copyright © 2006 - 2018 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.3.2018 21:00