Litobratřice

Logo sdružení LITOBRATŘICE-NET

LITOBRATŘICE-NET


Otázky a odpovědi (FAQ)


Otázky a odpovědi (FAQ) o sdružení a bezdrátové síti LITOBRATŘICE-NETCo je LITOBRATŘICE-NET?
Občanské neziskové sdružení LITOBRATŘICE-NET bylo založeno v dubnu 2006. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR dne 27.4.2006, sídlo: Litobratřice 34, 671 78 Jiřice u Miroslavi, IČ: 27033210, DIČ: CZ27033210, číslo účtu: 107-9217460287/0100.

Naším cílem je sdružovat lidi se zájmem v informačních a komunikačních technologiích a šířit informace o těchto technologiích. Za tímto účelem jsme vybudovali obecní bezdrátovou síť, která pokrývá celé Litobratřice. Tato síť je určena všem zájemcům z řad fyzických i právnických osob. V současné době je síť založena na technologii IEEE 802.11a/n/ac (WiFi), která pracuje v bezlicenčním pásmu 5 GHz.

Nejsme poskytovatel (provider) připojení k internetu, jsme komunitní síť. Negarantujeme žádnou minimální rychlost ani kvalitu služeb. Jsme nezisková organizace, takže jsou služby a vybavení sdružení k dispozici pouze členům.

Celá síť funguje díky dobrovolnické práci několika lidí, kteří ji vybudovali a spravují ve svém volném čase. Pokud něco nefunguje, nezlobte se prosím na nás. Raději se zamyslete, jestli nemůžete sami něco udělat, abyste přispěli ke zlepšení sítě. Děkujeme Vám za pochopení.

Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného valnou hromadou na financování dalšího rozvoje sdružení.

Jaké služby nabízí sdružení LITOBRATŘICE-NET?
Služby, které nabízí sdružení LITOBRATŘICE-NET v oblasti připojení k vysokorychlostnímu internetu v Litobratřicích najdete na stránce Nabídka internetu.

Sdružení například zajišťuje firewall pro celou bezdrátovou síť, který chrání uživatele sítě před útoky z internetu.

Antivirovou ochranu a další programové vybavení si každý uživatel zajišťuje sám (sdružení nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním programového vybavení uživatele).

Co mi přinese členství ve sdružení LITOBRATŘICE-NET?
• Vysokorychlostní připojení k internetu bez datových limitů.
• Nonstop technická podpora ZDARMA.
• Rychlé sdílení dat na síti mezi uživateli v Litobratřicích.
• Možnost prezentace a publikace na internetových stránkách www.litobratrice.cz.
• Přístup k dalším službám sdružení.
• Kontakt s lidmi se stejnými zájmy.
• Práce na společných projektech.
• A mnoho dalších činností.

Jak rychle mi půjde internet?
V bezdrátové síti LITOBRATŘICE-NET je připojení k internetu sdílenou rychlostí: 250 Mb/s, bez datového omezení.
S nárůstem uživatelů v bezdrátové síti se LITOBRATŘICE-NET zavazuje navyšovat konektivitu do internetu o adekvátní výši.

Kolik to stojí?
Při vstupu do sdružení LITOBRATŘICE-NET neplatí zájemce žádný vstupní poplatek.
Připojení do bezdrátové sítě, montáž a pronájem WiFi zařízení je pro všechny členy sdružení ZDARMA.
Každému členu je ZDARMA zapůjčeno WiFi klientské zařízení k bezdrátovému připojení v hodnotě cca 2.000,- Kč, které stále zůstává majetkem sdružení.

V případě poruchy zařízení je každému členu sdružení provedena bezplatná výměna zařízení za funkční.
Platí se pouze pravidelný měsíční členský poplatek (paušál) za připojení k internetu (viz Ceník).
Výše poplatku byla usnesením rady sdružení stanovena na 300,- Kč včetně DPH měsíčně, při platbě na půl nebo rok dopředu je cena 250,- Kč včetně DPH za měsíc.
Zvyšování tohoto poplatku do budoucna neplánujeme.
Protože jsme neziskové občanské sdružení, jsou platby osvobozeny od DPH.

Rada sdružení má právo ve výjimečných případech poskytnout členovi úlevu z platby členského poplatku.
Rada může v případech odlišně stanovit členský poplatek členu, který bude žádat zvláštní uspořádání, například vyhrazenou konektivitu.
LITOBRATŘICE-NET není poskytovatel internetového připojení (ISP), jen sdružení poskytující tyto služby.

Bude nutné podepsat smlouvu se závazkem?
Ne. Se zájemcem se uzavírá pouze přihláška do sdružení LITOBRATŘICE-NET, která je bez jakéhokoliv úvazku délky trvání.
Budeme ale velmi rádi, když nám Vaše rozhodnutí o ukončení členství (připojení k internetu) oznámíte vždy dopředu.

Velkou výhodou je stejná rychlost stahování dat (downloadu) a odesílání dat (uploadu).
Neuplatňujeme žádnou Fair Use Policy (FUP) - bez snížení přenosové rychlosti po překročení určitého objemu přenesených dat.

Provoz na síti je monitorován. V případě dlouhodobého přetížení ze strany některého uživatele, může dojít v denních hodinách od 8:00 do 20:00 hod. k omezení různých stahovacích programů a nestandardních služeb.
Větší část linky jsme vyhradili pro "normální" komunikaci - www stránky, pošta, FTP, ICQ, atd. Zbylou konektivitu jsme nastavili pro vše ostatní - P2P systémy, on-line hry, atd.

Je nějaký limit na počet stažených dat?
Ne, připojení k internetu je bez datových limitů (FUP). Z důvodu ohleduplnosti k ostatním členům není doporučeno stahovat ve špičce (odpolední a večerní hodiny, přibližně 15:00 - 22:00 hod.) velké objemy dat. Vhodné je nastavit stahování na pozdní noční až ranní hodiny (00:00 - 6:00 hod.).

Jak probíhá proces připojení nového člena?
Připojení k internetu probíhá přibližně v těchto čtyřech základních krocích (v závorkách je uveden ten, kdo tuto činnost provádí):
1. Podání žádosti o členství (zájemce).
2. Provedení technického šetření na místě, změření signálu u zájemce (sdružení).
3. Podpis přihlášky do sdružení (zájemce).
4. Montáž klientského zařízení u zájemce a zprovoznění služeb (sdružení).

Jak dlouho připojení trvá?
Pokud nebude žádný problém, můžete být připojeni během několika dní, v nutných případech ihned.

Jak platit za internet?
Pravidelný členský poplatek (paušál) za internet hradí každý člen sdružení bezhotovostně (nejlépe trvalým příkazem) na účet sdružení č. 107-9217460287/0100 (Komerční banka), popř. hotově do pokladny sdružení.

Při platbě není potřeba zadávat variabilní symbol, pouze do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno.
Platby je možné provádět měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Členské poplatky je možné si předplatit na libovolnou dobu dopředu.

Kontrola plateb je prováděna vždy ke konci měsíce. V případě neuhrazení některého členského poplatku je příslušnému členu sdružení zasláno elektronickou formou upozornění (sms, e-mail), aby zjednal nápravu. Pokud takto neučiní ve lhůtě 30 dnů, bude tomuto členu doručena v tištěné podobě upomínka (výzva k zaplacení). V případě neuhrazení dlužné částky ani po této upomínce, bude členu zamezen přístup do internetu. Přístup bude znovu umožněn až po uhrazení všech svých závazků vůči sdružení.

Jaké je zabezpečení WiFi sítě?
Pro zabezpečení WiFi sítě používáme čtyři velmi silné způsoby, jejichž kombinací se získá téměř neprolomitelná síť.

První způsob spočívá v omezení připojení k síti na základě MAC adresy. MAC adresa je unikátní fyzická adresa, kterou z výroby vlastní každé síťové zařízení. Pokud se na přístupovém bodě (AP) povolí pouze určené MAC adresy členů sdružení, nemají ostatní šanci tyto MAC adresy zjistit, protože jim je do sítě přístup zakázán. Svou MAC adresu zjistíte pomocí příkazového řádku Windows (Start > Spustit > cmd) a příkazu "ipconfig /all". MAC adresu síťové karty najdete pod položkou Fyzická adresa.

Druhým zabezpečením je omezení přístupu v závislosti na IP adrese. Každý člen má ve svém počítači nastavenou pevnou IP adresu, která je uložena v přístupovém bodu (AP) v seznamu povolených IP adres. Pokud by nyní někdo znal vaši MAC adresu a snažil se přes ni dostat do sítě, přístupový bod (AP) s ním odmítne komunikaci, pokud nebude mít vaši IP adresu.

Třetím krokem je zašifrování bezdrátového přenosu. Lze použít šifrování WEP, WPA, WPA2, RADIUS (802.1x). Způsob šifrování WEP byl již prolomen, proto se v praxi příliš nepoužívá. U WPA2 v současné době neexistuje způsob, jak v domácích podmínkách tuto šifru prolomit. Zabezpečení komunikace je ošetřeno silným WPA2 (802.11i) šifrováním pro bezdrátové spojení. Dále firewallem (SPI, DoS), překladem adres (NAT), URL filtrem a packetovými filtry.

Poslední čtvrté zabezpečení naší bezdrátové sítě zde z bezpečnostních důvodů neuvádíme. Tímto je naše bezdrátová síť maximálně chráněna před nezvanými návštěvníky.

Máte další otázky k bezdrátové síti LITOBRATŘICE-NET?
Vaše případné další otázky Vám rádi zodpovíme, můžete nás kdykoliv kontaktovat (viz Kontakt).

Tel. linka na hlášení poruch: 723 638 634


Copyright © 2006 - 2018 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 17.11.2018 20:00