Litobratřice

Logo sdružení LITOBRATŘICE-NET

LITOBRATŘICE-NET


Nastavení


Nastavení klientských WiFi zařízení


Klientské WiFi zařízení obdrží každý člen sdružení již dopředu nakonfigurované (ZDARMA), na zařízení není třeba provádět jakékoliv nastavení.


Nastavení IP adresy na osobním počítači


Pro operační systémy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Na osobním počítači (PC, notebook, tablet, mobil) je třeba mít nastaveno ve Vlastnostech sítě tuto volbu:
1) "Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky"
2) "Získat adresu serveru DNS automaticky"

Nezadávejte zde prosím žádné hodnoty IP adresy, masky podsítě, výchozí brány ani upřednostňovaného a alternativního serveru DNS, veškerá konfigurace je provedena v klientském WiFi zařízení.

Automatické získávání IP adresy a adresy serveru DNS je je většinou nastaveno jako výchozí nastavení ve Windows.

Pro kontrolu, zda toto máte v počítači správně nastaveno, prosím postupujte takto:

1) OTEVŘETE OKNO "SPUSTIT"
• Stiskněte klávesu se symbolem létajícího okna Windows.
• Tato klávesa je umístěna na levé straně dolní řady klávesnice (mezi klávesy CTRL a ALT).
• Držte ji a zároveň k tomu stiskněte klávesu R.
• Otevře se okno "Spustit".
Nastavení IP adres LITOBRATŘICE-NET - obrázek 1

2) ZADEJTE PŘÍKAZ "ncpa.cpl"
• Do příkazového řádku okna "Spustit" zadejte příkaz "ncpa.cpl".
• Potvrďte kliknutím myši na tlačítko "OK".
• Otevře se okno "Síťová připojení".

Nastavení IP adres LITOBRATŘICE-NET - obrázek 2

3) V "PŘIPOJENÍ K MÍSTNÍ SÍTI" OTEVŘETE "VLASTNOSTI"
• Klikněte pravým tlačítkem myši na položku "Připojení k místní síti".
• Otevře se nabídka, ve které kliknete levým tlačítkem myši na položku "Vlastnosti".
• Otevře se okno "Připojení k místní síti - vlastnosti".

Nastavení IP adres LITOBRATŘICE-NET - obrázek 3

4) U "PROTOKOLU IP VERZE 4 (TCP/IPv4)" OTEVŘETE "VLASTNOSTI"
• Klikněte levým tlačítkem myši na položku "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)", která se modře zabarví.
• Potom stikněte levým tlačítkem myši volbu "Vlastnosti".
• Otevře se okno "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) - vlastnosti".

Nastavení IP adres LITOBRATŘICE-NET - obrázek 4

5) NASTAVTE "ZÍSKAT IP ADRESU AUTOMATICKY" A "ZÍSKAT ADRESU SERVERU DNS AUTOMATICKY"
• V otevřeném okně "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) - vlastnosti" musí být vybrána volba "Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky" a "Získat adresu serveru DNS automaticky".
• Pokud tomu tak není, klikněte levým tlačítem myši na tuto volbu.
• Žádné hodnoty v políčkách "IP adresa", "Maska podsítě", "Výchozí brána", "Upřednostňovaný server DNS" a "Alternativní server DNS" nezádávejte.
• Nakonec potvrďte volbu stiskem tlačítka "OK" a dále "Zavřít" u obou otevřených oken.

Nastavení IP adres LITOBRATŘICE-NET - obrázek 5


Copyright © 2006 - 2018 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.3.2018 21:00