Litobratřice
                                                                                                                                                                 Česky  Deutsch

Fotogalerie z Litobratřic


Rok 2010Vánoce v Litobratřicích – sobota 25.12.2010
Vánoce 2010 v Litobratřicích. Slavnost Narození Páně v kostele sv. Jiří, vánoční výzdoba kostela, betlém.

Advent v Litobratřicích – neděle 19.12.2010
Adventní věnec v litobratřickém kostele sv. Jiří na 4. neděli adventní.

Rozsvícení vánočního stromu v Litobratřicích – sobota 4.12.2010
V sobotu 4. prosince 2010 od 17:00 hod. se na návsi v Litobratřicích konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Starosta obce Milan Kadlečík přednesl vánoční proslov, po kterém následovalo rozsvícení vánočního stromu. Děti z mateřské školky a základní školy nám u rozsvíceného stromu přednesly básničky a zazpívaly vánoční písničky. Na závěr rozdal Mikuláš dětem pěkné dárky. Na zahřátí bylo připraveno svařené víno a čaj.

Zima v Litobratřicích – sobota 4.12.2010
Litobratřice pod novou sněhovou přikrývkou.

Podzimní květinová výzdoba kostela – sobota 13.11.2010
Podzimní květinová výzdoba kostela na Památku zesnulých od paní Marty Mikešové.

Koncert instrumentálně-vokální hudby od středověku po baroko SoliDeo – sobota 14.8.2010
V sobotu 14.8.2010 od 18:00 hod. se v kostele sv. Jiří v Litobratřicích uskutečnil koncert instrumentálně–vokální hudby od středověku po baroko na histrorické hudební nástroje souboru SoliDeo.

IV. Valná hromada sdružení LITOBRATŘICE-NET – sobota 15.5.2010
V sobotu 15.5.2010 od 19:30 hod. se konala ve vinném sklepě u Pavlovičů již IV. Valná hromada neziskového občanského sdružení LITOBRATŘICE-NET.

Poutní mše svatá – neděle 25.4.2010
Slavnost patrona a nebeského ochránce sv. Jiří v kostele v Litobratřicích.

Krojované hody Litobratřice – sobota 24.4.2010
Tradiční krojované hody v Litobratřicích.

Masopust v Litobratřicích – sobota 20.2.2010
V sobotu 20.2.2010 byl v Litobratřicích Masopustní průvod obcí a večer Fašanková zábava v kulturním domě.

Tříkrálová sbírka 2010 – sobota 2.1.2010
Dne 2.1.2010 od 13:00 do 19:00 hod. proběhl v naší obci již 10. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 14.930,- Kč. Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo velice děkuje Lenka Michalová. V neděli 3.1.2010 v 10:30 hod. požehnal koledníkům Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši sv. v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně.

Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00