Litobratřice

Současnost v Litobratřicích


Mapy LitobratřicHistorická mapa Litobratřic (1842 – 1852)


Historická mapa z poloviny 19. století, patřící do kategorie map vojenských, vzniklých po tzv. druhém vojenském mapování
v letech 1842 – 1852 (v době vlády císaře Františka II.) a v poměrně zajímavém měřítku 1 : 28 800.
Obec Litobratřice (stav 1945) – Gemeinde Leipertitz (Stand 1945)


Dle plánů Leopolda Zitzwarka a Alfreda Apleitingera (Bischla) nakreslil Alfred Zitzwarek 1983.
Nach Plänen von Leopold Zitzwarek und Alfred Apleitinger (Bischl) gezeichnet Alfred Zitzwarek 1983.
Letecký pohled na Litobratřice (kolem roku 2005)


Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 13.1.2013 17:00