Litobratřice

Památky v Litobratřicích


Sochy a křížeRenovace soch a křížů v Litobratřicích


Peněžní prostředky na renovaci soch a křížů poskytli:
• Česko-německý fond budoucnosti
• Ministerstvo kultury ČR
• Obec Litobratřice

Finanzmittel für Renovierung der Statuen und Kreuze:
• Tsch.-Deutsch Zukunftsfond
• Kulturministerium Tsch. Republik
• Gemeinde Leipertitz

Renovovaná socha sv. Jan Nepomucký v Litobratřicích – celek  Renovovaná socha sv. Jan Nepomucký v Litobratřicích – detail  Renovovaná socha sv. Jan Nepomucký v Litobratřicích – nápis

Socha sv. Jana Nepomuckého – naproti kostelu, vytvořena roku 1743 Ignazem Lengelacherem (jedním z nejvýznamnějších sochařů, který pracoval na jižní Moravě, *1698). Vzácná barokní socha, materiál: kámen.
Restaurátorka: Radka Levínská
Renovace sochy: zima 2012

Statue Hl. Johann von Nepomuk – gegenüber der Kirche, im Jahr 1743 von Ignaz Lengelacher gebildet (einer der berühmtesten Bildhauer, der im Südmähren arbeitete, *1698). Edel-Barockstatue, Material: Stein.
Restaurator: Radka Levínská
Renovierung der Statue: Winter 2012


Renovovaná socha Nejsvětější Trojice v Litobratřicích – celek  Renovovaná socha Nejsvětější Trojice v Litobratřicích – detail  Renovovaná socha Nejsvětější Trojice v Litobratřicích – nápis

Socha Nejsvětější Trojice (Bůh Otec, Syn a Duch svatý = holubice) – nejstarší vysoký kříž ve vesnici, u hřbitova, vytvořena roku 1718 Peterem Tröpschem, renovována roku 1867.
Restaurátor: František Pavúček z Lednice
Renovace sochy: podzim 2013

Statue Hl. Dreifaltigkeit – der älteste Hochkreuz im Dorf, beim Friedhof, im Jahr 1718 von Peter Tröpsch gebildet, renoviert im Jahr 1867.
Restaurator: František Pavúček aus Lednice
Renovierung der Statue: Herbst 2013


Renovovaná socha Svaté Rodiny v Litobratřicích – celek  Renovovaná socha Svaté Rodiny v Litobratřicích – detail  Renovovaná socha Svaté Rodiny v Litobratřicích – nápis

Socha Svaté Rodiny – u silnice do Břežan, vytvořena roku 1718, renovována 1777, zřídit nechali Daniel a Barbara Fischerovi, materiál: vápenec. Asi v roce 1964 těžce poškozena traktorem, trochu zrenovována a popsána česky.
Restaurátor: František Pavúček z Lednice
Renovace sochy: podzim 2013

Statue Hl. Familie – bei Strasse nach Frischau, im Jahr 1718 gebildet, 1777 renoviert, von Daniel und Barbara Fischer geschenkt, Material: Kalkstein. Ca im Jahr 1964 schwer vom Traktor beschädigt, teilweise renoviert und tschechisch beschrieben.
Restaurator: František Pavúček aus Lednice
Renovierung der Statue: Herbst 2013


Renovovaný kamenný kříž v Litobratřicích – celek  Renovovaný kamenný kříž v Litobratřicích – detail  Renovovaný kamenný kříž v Litobratřicích – nápis

Kamenný kříž – u silnice do Hrušovan nad Jevišovkou, vytvořen roku 1802 Mathiasem Schmidem, materiál: pískovec.
Restaurátor: František Pavúček z Lednice
Renovace kříže: podzim 2013

Steinkreuz – bei Strasse nach Grusbach, im Jahr 1802 von Mathias Schmid gebildet, Material: Sandstein.
Restaurator: František Pavúček aus Lednice
Renovierung des Kreuzes: Herbst 2013Sochy a kříže v LitobratřicíchSocha svatého Josefa v Litobratřicích

Socha svatého Josefa – vlevo u vchodu do kostela, z roku 1730, tvůrce neznámý, materiál: lasturový vápenec. Současný stav: renovováno (byla ve špatném stavu).Socha svatého Antonína Paduánského v Litobratřicích

Socha svatého Antonína Paduánského – vpravo u vchodu do kostela, z roku 1730, tvůrce neznámý, materiál: lasturový vápenec. Současný stav: renovováno (byla ve špatném stavu).Mariánský sloup (Immaculata) v Litobratřicích

Mariánský sloup (Immaculata) – u kostelní věže, vedle kostela, kolem roku 1700, neznámý tvůrce, materiál: lasturový vápenec. Socha neposkvrněného početí Panny Marie stojí na zeměkouli ovinuté hadem, bohaté zdobení, za hlavou kroužek s 12 hvězdami. Současný stav: renovováno.Misijní kříž v Litobratřicích

Misijní kříž – vpravo od vchodu do kostela (dříve zde stál Červený kříž), vysvěcen roku 1910, je z bílého mramoru.Kříž na drnholecké ulici v Litobratřicích

Kříž na drnholecké ulici – foto přibližně z roku 1960, zřízen roku 1909 Annou Marií Ivenz, později byl zrenovován a popsán česky.Socha sv. Jana Nepomuckého v Litobratřicích

Socha sv. Jana Nepomuckého – naproti kostelu, vytvořena roku 1743 Ignazem Lengelacherem (jedním z nejvýznamnějších sochařů, který pracoval na jižní Moravě, *1698). Vzácná barokní socha, materiál: kámen. Současný stav: zarostlé v keřích, renovováno v zimě 2012 (tento skvost byl opravdu ve špatném stavu).Socha Nejsvětější Trojice v Litobratřicích

Socha Nejsvětější Trojice (Bůh Otec, Syn a Duch svatý = holubice) – nejstarší vysoký kříž ve vesnici, u hřbitova, vytvořena roku 1718 Peterem Tröpschem, renovována roku 1867. Současný stav: renovováno na podzim 2013.Kamenný kříž v Litobratřicích

Kamenný kříž – u silnice do Hrušovan nad Jevišovkou, vytvořen roku 1802 Mathiasem Schmidem, materiál: pískovec. Současný stav: renovováno na podzim 2013.Socha Svaté Rodiny v Litobratřicích

Socha Svaté Rodiny – u silnice do Břežan, vytvořena roku 1718, renovována 1777, zřídit nechali Daniel a Barbara Fischerovi, materiál: vápenec. Asi v roce 1964 těžce poškozena traktorem, trochu zrenovována a popsána česky. Současný stav: renovováno na podzim 2013.Válečný pomník v Litobratřicích

Válečný pomník – zřízen roku 1921, před školní budovou, kde dříve stával Mariánský sloup.
Současný stav: německý pamětní verš, jména padlých a kříž odstraněny v roce 1945, nahrazeno českým textem a symboly Rudé armády (srp a kladivo uprostřed rudé pěticípé hvězdy).Hlavní kříž na hřbitově v Litobratřicích

Hlavní kříž na hřbitově – stojí uprostřed hřbitova, pozdní klasicismus, zřízen roku 1818, zároveň s hřbitovní zdí, materiál: kámen. V letech 1990 a 1995 zrenovován německými rodáky.

Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 24.11.2013 18:00