Litobratřice

Akce a novinky v Litobratřicích


Rok 2020SRPEN 2020

OTEVÍRÁNÍ LANOVÉ PYRAMIDY: neděle 2. 8. 2020 14:00 hod.

Litobratřické berušky z. s.

Vás všechny srdečně zvou na

OTEVÍRÁNÍ LANOVÉ PYRAMIDY

v neděli 2. srpna 2020 ve 14:00 hod.

na fotbalovém hřišti Litobratřice.


Konečně je to tady!

Akce je pro děti i dospělé!

Přijďte všichni!

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vás!


Pozvánka na Otevírání lanové pyramidy v Litobratřicích 2. 8. 2020
ÚNOR 2020

FAŠANKOVÝ PRŮVOD: sobota 15. 2. 2020 12:30 hod.

Litobratřické berušky, z. s.

Vás všechny srdečně zvou na

FAŠANKOVÝ PRŮVOD

v sobotu 15. února 2020.

Sraz masek v 12:30 hod. před kulturním domem.


Všechny masky a hudební nástroje jsou vítány!

Neseďte doma za okny a přijďte se poveselit do fašankového průvodu či nám otevřete dveře,
zazpívejte si s námi, případně nás obdarujte koblihou, štamprdlou nebo příspěvkem na lanovou pyramidu.


Pozvánka na Fašankový průvod v Litobratřicích 15. 2. 2020
LEDEN 2020

SPOLEČENSKÝ PLES: sobota 25. 1. 2020 od 20:00 hod.

Litobratřické berušky, z.s. Vás všechny srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 25. ledna 2020 v BŘEŽANSKÉ SPORTOVNÍ HALE.

Začátek akce v 20:00 hod.

K tanci a poslechu Vám bude hrát DUO ERIK & JANČA.

Vstupné: 100,- Kč.

Hra o ceny.

Občerstvení zajištěno.

Pro zachování tradice vstup pouze ve společenském oblečení.

Těšíme se na Vás!

Pozvánka na Společenský ples v Břežanech – sobota 25. 1. 2020
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020: sobota 11. 1. 2020

V sobotu 11. 1. 2020 proběhl v naší obci již 20. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 14.791,- Kč + 15 EURO.
Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu Znojmo letos činil celkem rekordních 2 519 850,- Kč, o 173 598,- Kč více proti loňskému roku. Celkem se vybíralo do 496 pokladiček a sbírky se zúčastnilo více jak 1 500 koledníků.

Výsledky Tříkrálových sbírek v naší obci:
• Rok 2020: 14.791,- Kč + 15 EURO
• Rok 2019: 14.439,- Kč
• Rok 2018: 9.696,- Kč
• Rok 2017: 11.638,- Kč
• Rok 2016: 11.214,- Kč
• Rok 2015: 10.700,- Kč
• Rok 2014: 9.254,- Kč
• Rok 2013: 10.745,- Kč
• Rok 2012: 10.758,- Kč
• Rok 2011: 12.190,- Kč
• Rok 2010: 14.930,- Kč
• Rok 2009: 22.635,- Kč
• Rok 2008: 17.360,50 Kč
• Rok 2007: 9.892,- Kč + 5 EURO
• Rok 2006: 6.289,- Kč
• Rok 2005: 7.306,- Kč
• Rok 2004: 4.542,50 Kč

Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo děkuje vedoucí skupinky koledníků
v Litobratřicích Veronika Hušková.Tříkrálová sbírka Litobratřice 2020 - Tři králové


Váš finanční dar do Tříkrálové sbírky 2020 podpoří udržení a zkvalitnění poskytovaných charitních služeb na Znojemsku (Charita Znojmo), konkrétně:

• Rodinný soc. asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce: 20 000,- Kč.
• Osobní asistence Znojmo - pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence: 50 000,- Kč.
• Krizový dobrovolný tým - pomoc obětem mimořádných a krizových událostí prostřednictvím služby Krizového týmu: 10 000,- Kč.
• Fond individuální pomoci - přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit: 100 000,- Kč.
• Domácí hospic Znojmo - Osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči do domácí hospicové péči, pohotovostní režim 24 hod./denně: 250 000,- Kč.
• Denní stacionář Sv. Damiána - zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním hendikepem: 150 000,- Kč.
• Charitní pečovatelská služba - zajištění služby v málo dostupných místech Znojemského regionu: 50 000,- Kč.
• Dílna Sv. Kláry - pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby: 50 000,- Kč.
• Charitní poradna Znojmo - pomoc a podpora osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím služby Charitní poradna Znojmo: 70 000,- Kč.
• Klub Coolna Znojmo - zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci: 40 000,- Kč.
• Dobrovolnické centrum - pomoc a podpora uživatelům charitních služeb a charitní činnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti: 250 000,- Kč.
• Tereza - krizová pomoc Znojmo - pomoc a podpora obětem domácího násilí a osobám v krizové situaci prostřednictvím charitní služby Tereza: 70 000,- Kč.
• Charitní záchranní síť - zajištění přímé pomoci osobám v nouzi a řešení jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě: 450 000,- Kč.
• Klub Coolna Mor. Krumlov - zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci: 40 000,- Kč.


Kompletní výsledky za Charitu Znojmo za rok 2020 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 740 kB)

Podrobné informace o Tříkrálové sbírce najdete na webech Oblastní charity Znojmo a www.trikralovasbirka.cz.


Copyright © 2006 – 2020 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 30.7.2020 22:00