Litobratřice

Akce a novinky v Litobratřicích


Rok 2018DUBEN 2018

LITOBRATŘICKÉ KROJOVANÉ HODY: pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018

Pozvánka na Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018

Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018    Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018


Litobratřické berušky z. s.

Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY,

které se uskuteční v pátek 20. 4. až neděli 22. 4. 2018 v Litobratřicích.

Program:

Pátek 20. 4. 2018:
• 16:00 hod. – Stavění máje.
• Večerní posezení pod májou.

Sobota 21. 4. 2018:
• 11:00 hod. – Hodový průvod vesnicí.
• 16:00 hod. – Vystoupení krojované chasy pod májou.
• 20:00 hod. – Večení hodová zábava v místním kulturním domě – vstupné 100,- Kč.
Celý den i večer bude doprovázet dechová kapela SKALÁCI.
Předtančení, občerstvení, hra o ceny.

Neděle 22. 4. 2018:
• 10:30 hod. – Poutní mše svatá v kostele sv. Jiří.

Akce se koná za podpory OÚ Litobratřice.


Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018    Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018


Pozvánka na Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018


V neděli 22. 4. 2018 slaví litobratřická farnost svoje patrocinium – slavnost svého patrona a nebeského ochránce – sv. Jiří. Poutní mše svatá bude v Litobratřicích v 10:30 hod.ÚNOR 2016

TRADIČNÍ FAŠANKY: sobota 10. 2. 2018 15:00 a 20:00 hod.

Litobratřické berušky, z. s.

Vás všechny srdečně zvou na

TRADIČNÍ FAŠANKY

v sobotu 10. února 2018 do místního kulturního domu.

Odpolední karneval pro děti od 15:00 hod.
Hry, soutěže a pro děti v maskách odměna.

Večerní zábava pro dospělé od 20:00 hod.

K tanci a poslechu hraje Georgi.
Vstupné 70,- Kč, masky zdarma.
Občerstvení zajištěno.

Akce se koná za podpory OÚ Litobratřice.

Pozvánka na tradiční Fašanky v Litobratřicích 10. 2. 2018
LEDEN 2018

SPOLEČENSKÝ PLES: sobota 20. 1. 2018 od 20:00 hod.

Litobratřické berušky Vás všechny srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 20. ledna 2018 od 20:00 hod. v Kulturním domě v Litobratřicích.

K tanci a poslechu Vám bude hrát ŠuriBand.

Vstupné: 100,- Kč.

Hra o ceny.

Občerstvení zajištěno.

Pro zachování tradice vstup pouze ve společenském oblečení.

Těšíme se na Vás!

Pozvánka na Společenský ples v Litobratřicích – sobota 20. 1. 2018
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018: sobota 13. 1. 2018

Tříkrálová sbírka 2018  – logo


V sobotu 13. 1. 2018 proběhl v naší obci již 18. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 9.696,- Kč.
Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu Znojmo letos činil celkem rekordních 2 252 594,- Kč, o 236 276,- Kč více proti loňskému roku. Celkem se vybíralo do 503 ks pokladiček a sbírky se zúčastnilo více jak 1 500 koledníků.

Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo děkuje vedoucí skupinky koledníků v Litobratřicích Veronika Hušková.

Tříkrálová sbírka Litobratřice 2018 - Tři králové

Váš finanční dar do Tříkrálové sbírky 2018 pomůže a podpoří činnost těchto charitních služeb (Charita Znojmo):

• Rodinný sociální asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce a úhrada školních obědů chudým dětem ze sociálně slabých rodin.
• Pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.
• Pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.
• Domov pro matky a otce v tísni - pomoc matkám a otcům s dětmi, těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové služby - dokrytí provozních nákladů.
• Domácí hospicová péče - osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči, kteří pomáhají lidem s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí, pohotovostní režim 24 hod./denně.
• Zajištění svozové služby pro uživatele Denního stacionáře sv. Damiána se sníženou pohyblivostí.
• A další.

Výsledky sbírek v naší farnosti:
• Rok 2018: 9.696,- Kč
• Rok 2017: 11.638,- Kč
• Rok 2016: 11.214,- Kč
• Rok 2015: 10.700,- Kč
• Rok 2014: 9.254,- Kč
• Rok 2013: 10.745,- Kč
• Rok 2012: 10.758,- Kč
• Rok 2011: 12.190,- Kč
• Rok 2010: 14.930,- Kč
• Rok 2009: 22.635,- Kč
• Rok 2008: 17.360,50 Kč
• Rok 2007: 9.892,- Kč + 5 EURO
• Rok 2006: 6.289,- Kč
• Rok 2005: 7.306,- Kč
• Rok 2004: 4.542,50 Kč

Kompletní výsledky za Charitu Znojmo za rok 2018 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 764 kB)

Podrobné informace o Tříkrálové sbírce najdete na webech Oblastní charity Znojmo a www.trikralovasbirka.cz.


Copyright © 2006 – 2018 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 30.3.2018 17:00