Litobratřice

Místní knihovna LitobratřiceAdresa


Místní knihovna Litobratřice Místní knihovna Litobratřice
Litobratřice 16
671 78 Litobratřice

Od 21. května 2018 se knihovna přestěhovala do nového Kulturního
a společenského centra Litobratřice č. p. 16 (nově zrekonstruovaná budova bývalé školy).


Kontaktní údaje


Knihovnice: Mgr. Eliška Zichová

Zástup po dobu mateřské dovolené: Bc. Zuzana Dvořáková

Tel.: 604 851 018 (Volejte prosím pouze v pracovní době! Mimo pracovní dobu napište SMS.)

E-mail: knihovnalitobratrice@seznam.cz

Internetové stránky: litobratrice.knihovna.cz

Facebook: www.facebook.com/KnihovnaLitobratrice


Půjčovní doba pro veřejnost:


PONDĚLÍ: 13:00 - 16:00
STŘEDA: 13:00 - 16:00Poskytovaná služba


BEZPLATNÝ PŘÍSTUP NA INTERNET PRO VEŘEJNOST.


Informace o knihovně


Litobratřická knihovna se nachází v prvním patře budovy Kulturního a společenského centra Litobratřice č. p. 16. K dispozici máme 2 počítače pro účely čtenářů s připojením k internetu. Každý týden odebíráme časopis Květy a každý měsíc časopisy: Naše příroda, Burda style. K zapůjčení máme také 11 vydání časopisu Ottobre s módními střihy. Čtenář má během roku možnost si vypůjčit knihy z výměnného fondu.

Samozřejmostí jsou také naše vlastní knihy jejichž stav čítá k 7. 8. 2018: 4 349 titulů.

Knihovna nabízí:
• knihy pro dospělé, teenagery, děti
• fantasy, detektivky, beletrie
• historické knihy
• díla české i světové literatury, poezie
• učebnice, slovníky
• návody pro kutily

Revize knihovního fondu:
7. 9. 2018 proběhla zákonná revize knih.
Revize byla provedena podle prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury 88/2002 Sb. ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Revidováno bylo celkem 4 358 knih. jednotek, z toho N 852, B 2369, MN 161, M 956.
Revize byla provedena s použitím knihovního systému Clavius.
Revizi prováděly tři revizní komisařky.
Výsledek: celkový počet svazků 4 349, počet nezvěstných svazků 9.

Něco z historie:
K 31. 12. 2008 bylo v knihovně 3 635 svazků knih.
V roce 2008 bylo celkem 2 517 vypůjček.
Internet navštívilo na dvou počítačích 767 návštěvníků.
Měli jsme dvě periodika, pro dospělé Květy a děti si v anketě odsouhlasily Bravo.

Copyright © 2006 – 2019 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 11.9.2019 21:00